Invest in Vushtrri -
+383 38 200 42417
img

Investo në Vushtrri


Qyteti i Vushtrrisë është një ndër vendbanimet më të vjetra në Kosovë. Në të kaluarën ky vendbanim në burimet Latine quhej Viciana . Gjeografikisht, komuna e Vushtrrisë është e lokalizuar në pjesën veriore të Kosovës dhe kufizohet me Mitrovicën në veri, me komunën e Skenderaj në veri-lindje dhe me komunën e Obliqit në jug. Komuna e Vushtrrisë është e pasur në aspektin e pasurive natyrore me lumenj, male dhe tokë aluviale për agrokulturë. Hidrografia e kësaj komune është e pasur me 3 lumenj: lumin Sitnica, lumi Terstena and lumi Studimja të cilët kanë vegjetacion veçues përreth tyre. Përpos pasurive natyrore, ky qytet është mjaftë i pasur edhe në aspektin e trashëgimisë kulturore, duke qenë vend-ndodhja e shumë prej ndërtesave historike, urave të vjetra, hamamit mesjetar, xhamive të vjetra, kështjellës mesjetare dhe rrugëve të shtruara me kalldrëm. Ekonomia e komunës së Vushtrrisë është kryesisht e fokusuar në gastronomi, procesim të drurit dhe agrokulturë, për të cilat është e mirënjohur në Kosovë. [lexo më shumë]
Trashegimia Kulturore
30 objekte të trashëgimisë kulturore në 17 fshatra të Vushtrrisë
4,406 biznese aktive
1,583 të punësuar
Sektorët ekonomik më të zhvilluar
Tregtia, Procesimi i drurit, Procesimi i ushqimit, Agrikultura

Jeni të interesuar të mësoni më shumë për Vushtrrinë?

 

 

63548
Popullsia

4406
Nr Bizneseve

345
Siperfaqja m²

67
Vendbanime

Mëso më shumë për

PROJEKTET KAPITALE


PAPER RECYCLING
WHAT TO DO WITH PAPER

Different grades of paper are used to produce a range of everyday items – from papers and magazines to advertising leaflets.

CO-CREATING THE FUTURE

Invest in Vushtrri -

Partnerët